Správní rada Společnosti pro queer paměť, z. s., (SPQP) vyhlašuje v souladu s článkem 10 stanov výběrové řízení na obsazení funkce jednatele/jednatelky spolku.

Výběrové řízení je otevřené, tj. není omezeno pouze na členy spolku (pro kandidáty/kandidátky z řad nečlenů spolku platí ustanovení čl. 10 odst. 1 stanov). Jednatele/jednatelku volí správní rada SPQP v rámci výběrového řízení. Jeho/její mandát je pětiletý, správní rada jej/ji však může odvolat před uplynutím řádné doby mandátu.

S jednatelem/jednatelkou bude uzavřena dohoda o provedení práce, kdy mzdové podmínky specifikuje správní rada (orientačně se měsíční mzda pohybuje v rozmezí 1000–2000 Kč). Místem výkonu práce je Praha. V případě odvolání správní radou skončí taktéž pracovněprávní vztah.

požadavky na kandidáta/kandidátku:

-       dosažení zletilosti

-       způsobilost k právnímu jednání

-       vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském stupni, ideálně v oboru historie, dějiny umění, muzeologie, archivnictví či dalších příbuzných oborech

-       dobrá znalost českých LGBT dějin

-       praxe v rámci historických, muzejních, archivních či paměťových institucí či projektů

-       znalost českého či slovenského jazyka a zároveň na komunikativní úrovni anglického jazyka

 

obsah přihlášky:

-       projekt, v němž kandidát/kandidátka podrobně popíše svou představu o fungování SPQP v následujících pěti letech a způsobu, jakým ji v tomto období navrhuje vést

-       strukturovaný životopis

-       motivační dopis

 

požadavky na kandidátský projekt (max. 5 normostran):

-       vyjádření ke způsobu vnitřní organizace činnosti SPQP

-       vyjádření ke způsobu budování, správy a konzervace sbírek a fondů

-       vyjádření ke způsobu zpřístupňování sbírek a fondů

-       vyjádření ke způsobu vztahů s veřejností

-       vyjádření ke způsobu sestavování rozpočtu včetně navrhovaných zdrojů financování

 

Kandidáti/kandidátky zašlou přihlášku do výběrového řízení do 10. ledna 2020 mailem na adresu queerpamet@queerpamet.cz . Správní rada vybere jednatele/jednatelku spolku do 20. ledna 2020. Jeho/její mandát vznikne 1. února 2020 na období pěti let.

Aktuality

26. 3. 2023

Výběrové řízení na jednatelku*e SPQP

uzávěrka přihlášek 15. 4. 2023. čtěte více...


2. 11. 2022

Po stopách našich bab a dědů v Brně 2022

historicko-vlastivědná vycházka 13. 11. od 13.00. čtěte více...


2. 11. 2022

Inventář archivního fondu J. Lányho

Dokončili jsme inventarizaci archivního fondu Jana Lányho. čtěte více...


27. 7. 2022

Ohnivé léto: Queer čtení české kinematografie

projekce s přednáškou 9. 8. od 19.00 v Divadle u Valšů. čtěte více...


25. 3. 2022

Čertova zeď: uvedení knihy v Praze a Liberci

28. 3. od 17.00 v Goethe-Institutu a 30. 3. od 17.00 v KVK. čtěte více...


archiv

Kontakt

Společnost pro queer paměť, z. s.
Na Strži 1683/40
140 00 Praha 4

Pro veřejnost otevřeno:
po předchozím objednání e-mailem a dohodnutí individuálního termínu
02375486